Görme Engelliler

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI YILLIK PLANI

 

AYLAR

KULÜP İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     EYLÜL

KÜTÜPHANECİLİKKULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Kitap tasniflerinin kontrol edilmesi ve aksaklıkların düzeltilmesi

SİVİLSAVUNMAKULÜBÜ

NURŞENBOZTOSUN

Sivil Savunmanın önemi ile ilgili toplumu aydınlatıcı bilgiler verilmesi

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Divan  edebiyatı sözlüğü hazırlanması çalışmaları.

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEM ERKİLETLİOĞLU

Dünya Hayvanlar günü ile ilgili poster ve pano çalışmaları

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

Satranç kulübü toplum hizmeti çalışmalarının  belirlenmesi ,görevli öğrencilerin seçimi.

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Yapılacak kâğıt atıkların toplanması konusunu Matematik Kulübü öğrencileri ile diğer öğrencileri bilinçlendirme.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMAN KELEŞ

Çevre koruma bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.

 

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

     Tarihi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışması

     

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

 

 Okul bahçemizdeki ağaçların bakımı

DEMOKRASİ VEİNSAN HAKLARIKULÜBÜ 

ŞAHMETLİALKINOĞLU

 

Okul ve çevresinin temizlenmesi

KÜLTÜR ED. KULÜBÜ  ONUR BEYAZIT

Edebi şahsiyet ve eser tanıtımı

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ 

GÜLÇİNALTAYBERNAYALÇIN

Kulüp öğrencilerinin seçimi, başkan, yardımcı, yazman seçimi

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

 

Kimlere vefa duymalıyız? Araştırılması yapılması

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Okul ve çevresinin temizlenmesi

Okul bahçesinin bakım ve onarımının yapılması

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

 

Toplum hizmeti çalışmalarının anlatılıp açıklanması ,öğrencilere tanıtılması

 

 

AYLAR

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

     EKİM

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Kütüphaneye yeni gelen kitapların tasnif edilip bilgisayar ortamına işlenmesi

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNURŞEN

BOZTOSUN

Yurt savunmasında kişilere düşen görev ve sorumluluklarla ilgili toplumu aydınlatıcı bilgiler verilmesi.

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Divan edebiyatı sözlüğü hazırlanması. Hazırlanan sözlüğün okulun internet sitesinde yayınlanması

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEMERKİLETLİOĞLU

Dünya Hayvanlar günü ile ilgili poster ve pano çalışmaları

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

Satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretimi. Satranç konulu resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi,satrançla ilgili internet sitelernin panoda duyurulması,satranç öğretimi

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Yapılacak kâğıt atıkların toplanması konusunu Matematik Kulübü öğrencileri ile diğer öğrencileri bilinçlendirme.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMANKELEŞ

 

Çevre koruma bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

     Atatürk evine gezi düzenlenmesi

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

 Okul bahçemizdeki ağaçların bakımı

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜB. Ş.ALKINOĞLU

Okul bahçesinin bakım ve onarımının yapılması

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 

ONUR BEYAZIT

Tarihi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışması

     

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ 

GÜLÇİN ALTAY

BERNA YALÇIN

Yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimizin tespiti.Öğretmenlere zarf    dağıtılarak , aylık yardım toplama kampanyası başlatılması.

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

 

Kimlere vefa duymalıyız? Araştırılması yapılması

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Okul ve çevresinin temizlenmesi

Okul bahçesinin bakım ve onarımının yapılması

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

 

Toplum hizmeti çalışmalarının anlatılıp açıklanması ,öğrencilere tanıtılması

 

 

 

AYLAR

 

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    KASIM

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Yeni gelen/bağışlanan kitapların tasnifi ve bilgisayar ortamına işlenmesi

 

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

NURŞEN

BOZTOSUN

Doğal Afetlerle Mücadele konusunda halkı bilinçlendirici afiş çalışmalarının yapılması.Kulüp Gazetesinin hazırlanması.Sivil Savunma İlçe Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek gazete, dergi,broşür temin etmek

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

     Divan edebiyatı sözlüğü hazırlanması. Hazırlanan sözlüğün okulun internet sitesinde yayınlanması. Bu sözlüklerin Üniversite sınavına girecek öğrencilerin yanı sıra klasik şiirle ilgilenen herkese kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır.

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEM ERKİLETLİOĞLU

(Atatürk ile ilgili ) Drama , sunu ve pano Çalışması

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

Okul içi satranç turnuvalarının düzenlenmesi

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Geri dönüşüme katkı amacıyla evlerde bulunan kâğıt atıkları toplama okulun kâğıt geri dönüşüm kutularına kazandırma.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMAN KELEŞ

Çevre ve insan konulu yazı ,resimlerin kulüp  panosunda sergilenmesi

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ  AHMET TALAY

Tarihi şahsiyetlerle ilgili tanıtım çalışması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

 Okul bahçemizdeki ağaçların bakımı

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜBÜ 

ŞAHMETLİ ALKINOĞLU

İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak

Geri dönüşümlü atıkların çöpten ayrılması hususunda halkı bilinçlendirmek

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 

ONUR BEYAZIT

Askıda kitap uygulaması ile her öğrencinin kitap okumasına katkıda bulunmak.

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜB 

GÜLÇİN ALTAY

BERNA YALÇIN

Mavi kapak kampanyasına Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine girmek.

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

Okulumuzda  çevre temizliği kampanyası yapılması

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Toplum kurallarına uyması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirmek

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

 

Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi

Toplum hizmeti çalışmalarının anlatılıp açıklanması ,öğrencilere tanıtılması

 

AYLAR

 

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ARALIK

 

 

 

 

 

 

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Kütüphanenin düzenli halde tutulması

SİVİL SAVUNMAKULÜB

NURŞENBOZTOSUN

Günümüz savaşları ve silah teknikleri hakkında, savaşta ve barışta yardımlaşma ve dayanışma hakkında aydınlatıcı bilgi verilmesi

 Kulüp Gazetesinin  güncellenmesi. Radyasyon konusunda aydınlatıcı bilgi verilmesi.   Kulüp Gazetesinin  güncellenmesi.

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Türk Edebiyatında öne çıkan yazar ve serlerin Alfabetik bir şekilde indekslenmesi projesi.Proje sonucu elde edilen veriler üniversite sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine olduğu kadar konuyla ilgilenenlere önemli bir başvuru kaynağı olması planlanmaktadır.

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEM ERKİLETLİOĞLU

(Mevlana’yı anlatan )Drama ve Sunu Çalışması7 öğüdü içeren tişört ve  kitap ayracı çalışması

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFAKOÇOĞLU

Okulda satranç takımı kurulması, Satranç konulu resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi,satrançla ilgili internet sitelernin panoda duyurulması,satranç öğretimi

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Komşularda bulunan kâğıt atıkları toplayarak okulun geri dönüşüm kutularına

kazandırma. 

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMANKELEŞ

Sigara,alkol,uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan resim ,şiir ,yazı gibi çalışmaların kulüp panosunda  sergilenmesi

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

Kayseri’de bulunan müzelere gezi düzenlenmesi

Tarih ile ilgili kitaplardan katalog oluşturulması ve öğrencilere sunumda bulunulması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

Gazi ve şehit yakınlarının ziyareti için öğrenci ve veli gruplarının oluşturulması 

 

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜBÜ  ŞAHMETLİ ALKINOĞLU

Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve 

ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek Toplum kurallarına uyması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirmek

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 

ONUR BEYAZIT

Yaşayan halk ozanlarımızın okulumuzda misafir edilmesi,Şehrimizde yaşayan edebi şahsiyetlerin okulumuza davet edilmesi.

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ 

GÜLÇİN ALTAY

BERNA YALÇIN

Öğrencilerimize maddi ve manevi (ders durumu) destek sağlanması.

 

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİNÇUHADAR

 

Okulumuzda ağaç dikme çalışmasının yapılması

SPOR KULÜBÜ MURAT SANÇAKÇEKEN

Sporun sağlığımız üzerindeki etkileri ve sağlıklı yaşama etkileri konulu öğrencilere bilgi verilmesi.

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

İhtiyaç sahibi öğrencilere kitap toplama kampanyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            AYLAR

 

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OCAK

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Yeni gelen/bağışlanan kitapların tasnifi ve bilgisayar ortamına işlenmesi

 

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

NURŞEN

BOZTOSUN

Yangın ve yangınlarda alınaca önlemler konusunda aydınlatıcı bilgi verilmesi.  Kulüp Gazetesinin  güncellenmesi .Yangın tüplerinin

kullanımının öğretilmesi

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Okul idaresinin bütçesinden okulumuza 3 (üç) adet gazete alınması.

 

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEM ERKİLETLİOĞLU

İngilizce Kitap Toplama Kampanyası Düzenleme

 

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

Satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretimi

 

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Öğrencilerden eski kitap ve defterlerin toplanarak kâğıt toplama kutusuna atılmasını sağlama.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMAN KELEŞ

 

Sigara,alkol,uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan resim ,şiir ,yazı gibi çalışmaların kulüp panosunda  sergilenmesi

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ  AHMET TALAY

Kayseri’de bulunan tarihi eserlerin bilgi ve görsellerle

sergilemesi

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

 Gazi ve şehit yakınlarının ziyareti için öğrenci ve veli gruplarının oluşturulması,

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜBÜ 

ŞAHMETLİ ALKINOĞLU

Akraba evliliğinin doğuracağı sonuçlar hakkında toplumu bilinçlendirmek

Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olma amacıyla çevremizde belirlenen insanları ziyaret etmek.

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ  ONUR BEYAZIT

Erciyes üniv.öğretim üyelerinden bir hocanın davet edilerek okulumuzda konferans düzenlemesi. Edebi şahsiyet ve eser tanıtımı

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜB 

GÜLÇİN ALTAY-BERNA YALÇIN

18 Mart münasebeti ile gaziler veya şehit aileler için yardım kampanyasının  başlatılması,duyuruların sıklaşması öğrencilerin aktif olarak çalışması

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

Şehit ve gazilere saygı konulu gazete çıkarılması

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Öğrencilere sağlık ve temizlik konuları ile ilgili bilgi verilerek temizliğin öneminin kavratılması

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

Kampanya afişinin hazırlanıp panoya asılması.

 

 

 

 

 

AYLAR

 

KULÜP İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ŞUBAT

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Yeni gelen/bağışlanan kitapların tasnifi ve bilgisayar ortamına işlenmesi

 

SİVİL SAVUNMKULÜB

NURŞENBOZTOSUN

28 Şubat Sivil Savunma Günü ile ilgili program hazırlayarak okul öğrencilerine sunulması ve duvar gazetesi hazırlanması.

Yangın tatbikatı yapılması.

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Gazetecilik alanında bir akademisyen ile röportaj yapılması

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEMERKİLETLİOĞLU

Toplumun hizmetine açık İngilizce bir web sitesi hazırlama

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

Satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretimi

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Dönem sonu itibariyle kâğıt atık miktarlarının ölçülmesi ve ilgili birimlere aktarılması için bilgilendirilmesi, irtibata geçilmesi. 1.dönem itibariyle yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMANKELEŞ

Sigara,alkol,uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan resim ,şiir ,yazı gibi çalışmaların kulüp panosunda  sergilenmesi

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

Tarih branşından bir akademisyen ile röportaj yapılması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

Gazi ve şehit yakınlarının ziyareti yapılacakların tespiti 

 

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARIKULÜB 

ŞAHMETLİALKINOĞLU

Ergenlik dönemindeki değişikliklerle ilgili sunum hazırlanması

Sigaranın zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜB  ONURBEYAZIT

Tarih ve Atatürkçülük kulübü ile işbirliği yapılarak Hocalı Katliamı Şehitlerini Anma Programının düzenlenmesi

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ  G. ALTAY-B.YALÇIN

 Dönem sonu değerlendirmesİ

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİNÇUHADAR

Yardımlaşma ve  dayanışma bilinci ve önemi hakkında  öğrencilere bilgi verilecek.

SPOR KULÜBÜ 

MURATSANÇAKÇEKEN

Ergenlik dönemindeki değişikliklerle ilgili sunum hazırlanması

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

Proje ile ilgili bir slogan belirlenip buna göre uygulamanın yapılması

 

 

 

AYLAR

 

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MART

KÜTÜPHANECİLİK KULÜB

VEZİR SAVRUM

Yeni gelen/bağışlanan kitapların tasnifi ve bilgisayar ortamına işlenmesi

 

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

NURŞEN  BOZTOSUN

Deprem Haftası ile ilgili etkinliklerin kulüp öğrencileri tarafından yapılması, program hazırlanması ve duvar gazetesi çıkarılması.

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Gazetecilik alanında bir akademisyen ile röportaj yapılması

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEM ERKİLETLİOĞLU

Toplum Yararına  İngilizce Yayın Çalışmaları

Dünya kadınlar Günü  Programı

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

 

Satrançla ilgili yazı ve resimlerin panoda sergilenmesi

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Geri dönüşüm için kâğıt toplama, kazandırma çalışmalarına devam etme.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

ABDURRAHMAN KELEŞ

Okul  ve çevresinin güzelleştirilmesi,fidan ve çiçek dikilmesi, ağaçların sulanması

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜB  AHMET TALAY

Tarih branşından bir akademisyen ile röportaj yapılması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

Ziyaretlerin gerçekleştirilmesi

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜBÜ 

ŞAHMETLİ ALKINOĞLU

Alt sınıflardaki ve kendi sınıfımızdaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak

Okulu ve çevresini güzelleştirme çalışmaları

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 

ONUR BEYAZIT

Edebi şahsiyet ve eser tanıtımı

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ  G.ALTAY-B.YALÇIN

Çevre bilincinin gelişmesi için öğrencilerden gelecek proje tekliflerinin  değerlendirilmesi. 18 Mart    için yardım kampanyasının ziyaret aşamasının  yapılması.

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

Okulumuzda ve çevremizde bahar  ağaç dikme etkinliği düzenlenecek

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Okul tuvalet ve  lavabolarının sağlık  açısından daha temiz ve düzenli kullanılması için bilgilendirme.Atatürk’ün spor anlayışı hakkında bilgi.

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

Proje kapsamındaki kitapların belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         NİSAN

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Kütüphanenin düzenli halde tutulması

 

SİVİL SAVUNMA KULÜBNURŞEN

BOZTOSUN

İlk yardım nasıl yapılır? Bilgisinin verilmesi.Trafik kazaları hakkında halkın bilinçlendirilmesi. Kulüp Gazetesinin  güncellenmesi.

BASIN YAYIN KULÜB

SADIK BAYKARA

Okulumuzda bir gazeteci ile söyleşi yapılması.

Bu söyleşi için gerekli hazırlıkların yapılması

İNGİLİZCE KULÜBÜ

ÖZLEM ERKİLETLİOĞLU

Toplum Yararına  İngilizce Yayın Çalışmaları

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFA KOÇOĞLU

 

‘’satranç öğreniyorum ‘’konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi

MATEMATİK KULÜBÜ 

YUSUF KILINÇ

Yapılmış olan geri dönüşüm faaliyetinin önemini ve faydalarını anlatma devamı için teşvik etme toplanan malzemeleri resimle belgelendirme.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜB 

ABDURRAHMAN KELEŞ

 

Okul bahçesine ve çevresine fidan ve çiçek dikilmesi ağaçların sulanması

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

Kayseri’de bulunan tarihi şahsiyetlerin kümbet ve türbelerinin araştırılıp,tanıtılması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

  Hava şehitlerini anma haftası için duvar gazetesi hazırlanması

 

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜB  ŞAHMETLİ ALKINOĞLU

İnternetin faydaları hakkında arkadaşlarını bilinçlendirmek

Bedensel engellilerin yaşam kalitelerinin artırılması için yapılması gerekenler konusunu araştırmak, engelli biriyle görüşme yaparak istek ve ihtiyaçlarını belirlemek

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜB 

ONUR BEYAZIT

Çanakkale Şehitleri Anma Haftası nedeniyle düzenlenecek okul programına katkıda bulunmak

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ  GÜLÇİN ALTAY  BERNA YALÇIN

23 Nisan sebebi ile gönüllü veli ve öğrencilerimizin hediyeleri ile Mehmet   Emel Tarman Çocuk Hastanesi’nin  ya da başka bir çocuk kurumunun ziyaret  edilmesi.

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİNÇUHADAR

 

Yaşlılara saygı  ve Huzuevi hakkında bilgi verilerek   diğer kulüplerle ortak huzurevi  ziyareti yapılması

SPOR KULÜBÜ 

MURATSANÇAKÇEKEN

Okulumuzun geçmiş ve şimdiki sportif başarılarını bir dergi veya spor sayfası hazırlayarak çevreye duyurmak

 

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

 

 

Kitapların dağıtılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAYIS

KÜTÜPHANECİLİK KULÜB  VEZİRSAVRUM

Yeni gelen/bağışlanan kitapların tasnifi ve bilgisayar ortamına işlenmesi

 

SİVİL SAVUNMA K.KULÜB

N.BOZTOSUN

 

Salgın hastalıklardan korunma yollarının halka anlatılması

BASIN YAYIN KULÜBÜ

SADIK BAYKARA

Okulumuzda bir gazetecinin konferans vermesi

İNGİLİZCE KULÜBÜ

Ö.ERKİLETLİOĞLU

Toplumun hizmetine açık İngilizce bir web sitesi hazırlama

İngilizce Yayın Çalışmaları

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.MUSTAFAKOÇOĞLU

 

Ülkemizde ünlü  santrançılar  kimlerdir?,ülkemizdeki satranç çalışmaları konusunda bilgiler içeren pano hazırlanması.

MATEMATİK KULÜB 

YUSUF KILINÇ

Yılsonu itibariyle tüm materyallerin Melikgazi Belediyesi veya kâğıt toplama merkezlerine tesliminin gerçekleştirilmesi Dönem sonu itibariyle yapılan faaliyetin genel değerlendirmesinin yapılması.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULUBÜ ABDURRAHMAN KELEŞ

Okul  ve çevresininde bulunan Zararlı otların temizlenmesi,okul ve çevresinin temizliğinin yapılması

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

Tarihi konu ve şahsiyetlerle ilgili anket çalışması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

  Hava şehitlerini anma haftası için duvar gazetesi hazırlanması

 

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI KULÜB  ŞAHMETLİ ALKINOĞLU

Doğru ders çalışma tekniklerini araştırma ve arkadaşlarımızı bilinçlendirmek Küçük yaşta trafik bilincinin oluşturulması için kazaların sebeplerinin araştırılması, kazaları önleyici tedbirlerin neler olduğunun belirlenmesi, çevre halkının bu konuda bilinçlendirilmesi

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜB  ONURBEYAZIT

19.Mayıs dolayısıyle okulumuzda bir gençlik şöleni düzenlenmesi.Edebi şahsiyet ve eser tanıtımı.

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜB  GÜLÇİN ALTAY BERNA YALÇIN

Belirlenecek bir köy okuluna kırtasiye- kıyafet yardımı  toplama  çalışmaları

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

 

Ahlak ve vefa ilişkisi anlatılması

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Ülkemizdeki spor durumunun öğrencilere aktarılması

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

 

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

 

KULÜP  İSİMLERİ

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI(15 SAATLİK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HAZİRAN

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

VEZİR SAVRUM

Kütüphanenin düzenli halde tutulması

SİVİL SAVUNMA K.

N.BOZTOSUN

Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

BASIN YAYIN KULÜB

SADIK BAYKARA

                   Dönem sonu değerlendirmesi

 

İNGİLİZCE KULÜBÜ

Ö. ERKİLETLİOĞLU

İngilizce Yayın Çalışmaları

SATRANÇ KULÜBÜ 

L.M. KOÇOĞLU

Okul içi satranç turnuvaları, santranç öğrenen öğrencilerin yarışma sonuçları yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanıp idareye teslimi.

MATEMATİK KULÜB

YUSUF KILINÇ

Yılsonu itibariyle tüm materyallerin Melikgazi Belediyesi veya kâğıt toplama merkezlerine tesliminin gerçekleştirilmesi Dönem sonu itibariyle yapılan faaliyetin genel değerlendirmesinin yapılması.

ÇEVRE,SAĞLIK VE YEŞİLAY KULÜBÜ 

A. KELEŞ

Yeşilay Kayseri Şubesi ile görüşülerek okulumuzda seminer verilmesi sağlanacak

 

ATATÜRKÇÜLÜK VE TARİH KULÜBÜ 

AHMET TALAY

Tarihi konu ve şahsiyetlerle ilgili anket çalışması

HAVACILIK KULÜBÜ 

HASAN BOZOKLU

  Hava şehitlerini anma haftası için duvar gazetesi hazırlanması

 

DEMOKRASİ VE

İNSAN HAKLARI K.

Ş. ALKINOĞLU

 

Toplum büyüklerinin saygınlığını ve önemini kavratmak için çevremizde belirlenen yaşlıları ziyaret etmek

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 

ONUR BEYAZIT

Edebi Şahsiyet ve eser tanıtımı .Bir sonraki yıl toplum hizmeti için elde bulunan projeleri en iyi şekilde dosyalayıp gelecek yıla aktarmak.

BİLİNÇLİ GENÇLER KULÜBÜ 

GÜLÇİN ALTAY

BERNA YALÇIN

Toplanan yardımların paketlenip Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği  köy okuluna ulaştırılması.Yıl sonu değerlendirmesi.

 

 

VEFA KULÜBÜ 

NECMETTİN ÇUHADAR

 

Yıllık çalışma raporunun hazırlanması

SPOR KULÜBÜ 

MURAT SANÇAKÇEKEN

Bir sonraki yıl toplum hizmeti için elde bulunan projeleri en iyi şekilde dosyalayıp gelecek yıla aktarmak. (Diğer öğrencilere yapacakları toplum hizmeti çalışmalarında kaynak olmak).

TİYATRO KULÜBÜ 

HASAN ÇAVDAR

 

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

 

 

 

                                                                                                                  MUSTAFA KIŞAN

                                                                                                                   OKUL MÜD